Image

Nog geen sneeuw

Vanmorgen het bos in. De honden stonden weer te trappelen van ongeduld. Malakai mocht het laatste stukje weer mee richting de stake-out.